Já ti mám okno – Windows generátor Daniela Shilda (2)

30.1.2012· Autor: Pavel Zoch, Ph.D.· Počet komentářů: 1

V prvním díle jsme se spolu prošli po hlavní linii tvorby oken tohoto výjimečného pluginu pro CINEMU 4D. Dnes se podíváme velmi podrobně na to, jaké možnosti máme v oblasti nastavení tvaru jednotlivých oken.

Objekt WinGen

V minulém díle jsme již na tento objekt narazili. Ostatně to ani nelze jinak. Dnes tedy probereme všechny jeho záložky a popíšeme si, co která záložka kontroluje. A začneme tam, kde jsme v díle minulém skončili. Tedy na záložce Window Frame.

Window Frame

Tato záložka koplexně kontroluje, jak asi vyplývá z názvu, rám okna. Jako první a podstatné musíme definovat tvar profilu. Ten může být zadán křivkou a nebo objektem křivky načteným ze zmíněné knihovny. Následující parametry pro zadání velikosti profilu, doplněné informací o posun rámu ve směru od povrchu, ve kterém bylo okno vytvořené. Výborné je, jak je celý systém provázaný. Změnou velikosti rámu jsou samozřejmě ovlivněná i samotná okna a další elementy. Jak jinak. Skvělé.

Další oddíl záložky definuje dělení okna. Vnitřní plochu okna totiž můžeme samozřejmě členit. Členit na úrovni rámu, nikoliv samotného křídla. První v pořadí je tedy nastavení, jak toto delění má probíhat. Zda křížově a nebo jen jen ve vrchní, nebo spodní části.

Po této volbě následují parametry dělení okna v procentech. Celkově můžeme rám rozdělit až na 3x2 vnitřní otvory. A nebo naopak. Chcete dvoukřídlé okno? Stačí nastavit velikost vnitřní příčky na 0% a tím vzniknou jen dvě křídla. Problémem však zůstává, jak vytvořit klapačku...

Jakmile je stanovena poloha dělících prvnků rámu, můžeme definovat samotné parametry velikosti těchto prvků. Vertikální a horizontální směr má vždy své vlastní pole parametrů. Perfektní je, že máme možnost propojit tloušťku rozdělovacího prvku s tloušťkou rámu. Dobrá. Konec, pojďme na další záložku.

01

Sash – křídlo okna

Další záložka definuje tvar křídla okna. Opět začínáme tím, že definujeme profil a opět můžeme použít i knihovnu. Jako první pak můžeme definovat šíři profilu, pak jeho hloubku, umístění do rámu (protože opticky samozřejmě je křídlo „vložené“ do rámu, samozřejmě že v reálu konstrukčně, zde to je pouze simulované, ale když použijeme vlastní křivku...) a nakonec i posun ve směru od čelní plochy stěny.

Následující oddíl záložky se týká skla. A to, zda je tvořeno jen jednou, no skoro pancéřovou tabulí, nebo rovinou a nebo dvěmi tabulemi jako v reálu. A já mám doma trojskla :-). Samozřejmě, že se podle nastaveného typu skleněné výplně mění i parametry, kterými můžeme výplň ovlivňovat. Definujeme tedy tlouštku skla/skel, jejich světlost, přesah do rámu a umístění v hloubce

Dále můžeme definovat izolační pásky, kterémi jsou skla zajištěná. Tedy v reálu buďto profily, ale častěji tmely(silikon). A opět definujeme profil – křivku a její velikosti.

Mimochodem pozor, v rámci této záložky může být trochu zarážející možnost propojení velikosti profilu s velikostí úchytky okna! Toto propojení se řídí až na stránce úchytky, ale raději na to upozorňuji již nyní.

02

Open/Close

Záložka pro řízení otevírání okna. Skvělé na tom je, že můžeme u každého okna řídit polohu umístění rotačního pivotu a také tím pádem způsob otevírání. Okna mohou být standardně otevíraná po stranách, kyvná a nebo posuvná. V případě posuvných oken si můžeme předdefinovat posun jednotlivých „tabulí“, aby se při pohybu neprotínaly.

03

04

Handles

Úchopky, tak bychom asi mohli pojmenovat tuto záložku. Základem všeho jsou opět objekty knihovny, ale nahrát si můžeme si vlastní objekt. Systémově vzato, ve smyslu pracovního toku, se ale domnívám, že nabízení spektrum deseti typů postačuje. Že jsou na vás ty úchopky zubaté. No pak stačí použít parametr pro segmentaci (přímo ve stránce) a zvýšit její hodnotu.

V hlavní části této stránky ještě můžeme definovat velikost. Tedy nejdříve to, zda má být relativní k rámu okna, nebo původní a dále nastavíme samotné měřítko v procentech. Ručku umístíme dovnitř a nebo ven a nakonec ji můžeme převrátit. Co nemůžeme, nebo jsem to možná přehlédl, nemůžeme ji natočit. Což je v případě, že byste chtěli mít okno sklopné, docela škoda. Musíme si tedy úchopku pro tyto situace vyrobit.

05

Následují položky pro jednotlivá křídla okna, zda tam má úchopka být a nebo ne, kde je umístěná, jak je natočená klička a podobně. Bohužel zde lze natáčet pouze kličku, nikoliv celý objekt.... Ale, všechno je samozřejmě animovatelné.

06

Shutters

Okenice. Zase, budeme se opakovat, ale základem jsou objekty knihovny a nebo samozřjemě podle nich připravené objekty vlastní. I v případě oken můžeme definovat jejich velikost, jak jsou otevřené a podobně, ale pravdou je, že mi tady jedna věc opravdu ruší. A to, že jejich tvar je řízen jen ve smyslu meřítka. Nejedná se tedy o objekty, které by byly plně generované a to je opravdu na škodu, protože pokud bude okno například široké, může být okenice poměrně výrazně deformovaná. Ale, jde to vlastně jinak?

07

Druhá skutečnost která mne poněkud rozčiluje je, že posuvníky pro zadávání rotací nejsou úplně ideálně omezené. V tomto případě se jedná ale jen a pouze o nedokonalé uživatelské rozhraní, pomocí „ručního“ zadání lze docílit i rotace mimo omezení posuvníku.

Window Sill and Trim

V této záložce definujeme dva elementy, V prvé řadě tvar ostění okna, zda tam je nějaký profil a nebo ne. V tomto případě si vystačíme s křivkou. Druhým elementem je model prahu v případě dveří a nebo, v případě okna, parapetu. Podle toho vypadají parametry obou objektů. Křivka je samozřejmě flexibilnější a definuje se zde klasicky velikost v obou rozměrech a také posun od stěny s oknem. Mimo to je zde k dispozici parametry který určuje, zda je profil protažený okolo celého okna a nebo zda je pouze na ostění a na parapet/práh nezasahuje.

08

08

Parapet je vytvářen modelem, proto můžeme nalinkovat svůj vlastní objekt a ten se zde umístí. A nebo využít prvek knihovny, leč knihovna je v základním balení pluginu v tomto ohledu prázdná. V tomto případě, jelikož se jedná pouze o model, můžeme upravovat měřítko a polohu pomocí offsetu.

Shades

Rolety. Opět jen model, který je umístěn a posouván podle pomocí posuvníku vertikálně. Pozor na to, zda roleta hypoteticky nezasahuje svou výškou do dalšího okna umístěného nad oknem, se kterým pracujeme. Není zde žádný „bool“, jen je objekt vložen, případně podle offsetu naložen na povrch domu. Definovat můžeme model rolety, šíři, offset ve směru od fasády domu a míru stažení.

09

Glazing bars

Upřímně netuším jak se tyto prvky jmenují. Svého času jich bylo všude plno. Normální okno a ve skle, mezi stěnami dvojskla úchvatně otřesné (omlouvám se, otázka subjektivního vkusu), pokud možno se zlatou barvou, vložené drobounké příčky. Už se to tak moc nenosí, doba podnikatelského baroka pominula, naštěstí, ale pokud byste je rádi, nebo klient, máte možnost. Jedná se o využití profilu, tedy křivky. K dispozici pak tedy máme parametry ovlivňující počet příček a také tvar profilu. Vše doplněno standardní hodnotou offsetu. Mimochodem, trochu mne rozčiluje drobnost. A to, že hodnota polohy příček není závislá buďto na středu velikosti profilu okna a nebo skla. Je umístěná vpřed což není ideální, jednoduše je to úprava polohy navíc...

10

10

Details

Detaily. Je to snadné, chcete před okno umístit květináč? Pokud možno s muškáty? O už se skoro za okno chce zasadit vnadnou bavorskou selku. Selku plugin neumí, jakýkoliv prvek do okna ale ano. Stačí kliknout na tlačítko add detail a přidat prvek. Následně jej načíst do položky, kterou takto vytvoříme a dále upravit polohu, velikost a tak dále. K dispozici jsou (v knihovně) prvky do exteriéru, tak interiéru (závěsy). Stejně tak můžeme využít jakýkoliv vlastní prvek, což je skvělé... Respektive, přesně tomu je systém určen, protože potenciální spektrum tvarů a možností je v tomto případě asi neomezené.

Materials

Materiály, jak jinak. Stránka pro definování všech materiálů okna a také jejich projekcí na jednotlivých elementech. Každý element (typ) má svůj materiál a možnost upravení projekce. Pokud nejste spokojení s hromadným zadáním stačí model převést a pracovat se samotným modelem okna.

10

Randomize

Nastavení náhodnosti. K dispozici jsou tři možnosti. Vypnuto, lokálně a globálně. Globálně, pokud tomu tak je, je pro případ, kdy se pro náhodnost využití parametry příkazu Windows Placement. Volba lokální náhodnosti aktivuje parametry pro náhodnosti daného okna „ručně“.

11

Compositing

Kompozice – zásobník objektu. Pomocí tohoto nastavení můžeme definovat hodnotu zásobníku objektu – tedy masky, na jednotlivé objekty, ze kterých se okna skládají.

Konec

Uff, tahle záložka tam už není. Tu nehledejte. Jsme skoro na konci našeho popisu. Sluší se zhodnocení. Je to poměrně prosté. Plugin je velmi dobrý, ale pár mušek samozřejmě má. Respektive, pár mušek poletuje okolo, jedna moucha je ale trochu tlustší, jak odchovaná na lososu. Vypasená a šťastná. Mrtvém lososu, samozřejmě. Jinak by asi šťastná nebyla.

V prvé řadě hmyz systémový. Již jsme si říkali, že vše je založené na boolenovských operacích a tak má plugin omezení v tom, kde okna umí vytvořit. Neumí je vytvořit přes „roh“, jak se dnes poměrně často s oblibou dělá. Neumí je vytvořit do oblouku, což je další řekněme klasické omezení. Nic nám ale nebrání v tom okno vytvořit určně, umístit, a pak si vytvořit pomocný objekt pro odečtení a vytvoření otvoru. Tedy, je to trochu omezující, ale nikoliv zásadně.

Drobností jsou zmíněné kličky, že v knihovně nejsou vodorovně orientované. No stačí si je jednou vytvořit. I to lze řešit. Omezení rolet, detailů a okenic jsou sice trochu nepříjemná, ale logická, opět i tyto situace řeší vlastní modely a případně doplnění knihovny. Dobrá, co ta moucha?

Podívejte se na svá okna doma. Asi nejčastěji je okno dvoukřídlé, kdy jedno křídlo (bez mechanismu otevírání) má zvenku klapačku. Tedy otevřete jedno křídlo a můžete otevřít druhé. Celé okno je otevřené, uprostřed nic.... Asi víte kam mířím. To přesně Window generátor systémově neumí, lze to pouze simulovat. Neumí úplně to nejklasičtější okno, které si lze představit. To mne mrzí. Vše ostatní je v rámci takřka automatického nástorje perfektní, ale tohle klasické okno neumí. Můžeme jej simulovat rozdělením okna na dvě s vnitřní příčkou, doplnit přední klapačku jako detail, to ale není úplně ono. Nemůžeme pak okno standardně otevřít i s klapačkou. Pravdou je, že pokud bude zavřené, pak si toho nikdo nevšimne.

Zhodnocení? Moucha přilétla, že. Přesto, nástroj je to v mnoha ohledech výtečný a dokáže opravdu zásadně zjednodušit tvorbu oken. Zautomatizovat. Samotná tvorba je výtečná, vodítka skvělá, vážně, možnosti úpravy oken na automatický nástroj dostatečné a možnosti změn, ve smyslu otevřenosti uživateli dává opravdu široké spektrum využití. Největší slabinou pak je, mimo již popsaného, obecně slabý systém Booleanovských operací CINEMY 4D. Je vhodné si model pro okna připravit, aby nebylo moc dramatických oken (s různými poloměry zaoblení a podobně) v jedné velké původně nedělené ploše, protože C4D bool může mít v závěru s takovou analýzou odečtení slušné potíže. Pokud toto omezení budete držet v paměti a model bude například členěný podle pater plus sem tam nějaké vertikální rozdělení, nebudete mít žádné potíže a plugin vám výtečně poslouží.

Doplněk - atualizace verze 1.6

I s mými připomínkami v pozadí přirpavil Daniel v době přípravy tohoto článku novou verzi 1.6. Co je nového? Dost drobností (řízení velkosti odečítaného objektu, například, k dispozici je další - třetí - příčka v okně a další), ale i jedna podstatná věc. A to, že není můžeme do okna umístit i automatické závěsy (z knihovny). Skvělé. Ty jsou navíc umístěné do místa rotace okna a tudíž jsou koretně umístěné.  

25

Pavel Zoch, Ph.D. Úplnej a naprostej .....

E-mail: pzdm(zavinac)digitalmedia.cz | Web: www.3dsoftware.cz | ICQ: 248707187 |

Motto: "Co ve věčnosti leží, mrtvé není, v záhadě věků i smrt se ve smrt změní." (H.P.L.)

Komentáře k článku  
OK Mattoni | 30.1.2012 23:19

Přihlášení uživatele