CINEMA 4D R13 rychlý start, animace

1.3.2012· Autor: Pavel Zoch, Ph.D.· Přidat komentář

Animace, to je pohyb. I když třeba víceméně „kartónový“. Na jednoduchém příkladu a přiložených souborech si vytvoříme i první animaci v CINEMĚ 4D R13. A bude to poměrně snadné a přehledné. Ostatně, jak jinak...

Nejdříve soubory

Připravil jsem pro vás dva soubory, jednak soubor startovní obsahující všechny prkvy scény vyjma generátoru částic a také soubor finální se vším co potřebujeme. Tedy, komplexní animaci včetně všech nastavení. Pracovat ale budeme, jak jinak, se souborem obsahujícím data bez animací.

01

Zdroj ke stažení

Finální scéna

Nastavení

Před samotným animováním bychom se měli ujistit, zda máme vše nastaveno podle potřeby. Měli byhcom mít předem definovaný formát animace, nastavení rychlosti snímků přehrávání za sekundu (v nastavení renderingu) a to by mělo odpovídat i nastavení samotného projektu (Ctr+D). Zdá se to být jedním tímtéž, ale není tomu tak. Jsou to nezávislé parametry a je vhodné, aby spolu korelovaly.

Animování

Předvedeme si dva základní způsoby animování. CINEMA 4D jich nabízí více a také se k dalším ještě dostaneme. Předvedeme si jak ukládat tzv. PSR animace, tedy animace pozice (P), měřítka (S) a (rotace) přímo ze základního rozhraní CINEMY 4D. Je to přitom velmi prosté. Stačí být ve správném snímku – čase, nastavit co chceme animovat, v našem případě si vystačíme jen a pouze s animací pozice – zapneme tedy jen příslušné tlačítko pozice a nahrajeme snímek. Přesuneme se do dalšího snímku, upravíme pozici a celé si to zopakujeme. Jednoduché, přehledné. Jistě, jen základní animace, ale od toho tento návod je.

Další animace ale již jsou poněkud odlišné. Předvedeme si, že můžeme vytvářet klíčové snímky i jiným způsobem a to tak, že nahrajeme přímo parametr a hodnotu, kterou chceme animovat. Stačí ji najít, nastavit v čase a následně stisknout klávesu Ctrl a kliknout na kruh, který je vlevo vedle názvu parametru. Tím se ve stávajícím okamžiku nahraje zmíněný kl. snímek. A změní se, mimochodem, i barva toho kroužku. Pokud je ve stávajícím snímku barvra kroužku červená ve formě „disku“, pak tato informace indikuje klíčový snímek právě v tomto snímku animace. Pokud je kroužek jen červený, ale prázdný, pak je snímek někde ve stopě, ale mimo stávající snímek. A nakonec pokud je kroužek oranžový, pak je u parametru animační stopa, došlo ke změně, ale klíčový snímek v tomto okamžiku ještě nebyl nahrán.

Další co si předvedeme je, jak si můžeme zobrazit klíčové snímky ve zjednodušené časové ose, jak je můžeme vybírat a také jak se zobrazují jejich parametry (kde je lze upravovat) ve správci nastavení.

Informace o animacích si ještě doplníme o seznámení se Správcem animací – časovou osou. Ta může mít až tři stavy zobrazení a ráce s daty, my si ale prozatím vystačíme se stavem základním, tedy stavem práce s klíčovými snímky. Přesto se s tímto správcem seznámíme, protože je budeme do budoucna velmi potřebovat. Snad jediné, podstatné, co ve videu nezaznělo. Pokud se vám nezobrazují ve Správci animací všechny objekty které chcete, upravte nastavení zobrazení pomocí příkazu okna časové osy Pohled/Automatický režim a přeneste své objekty (objekt) do okna časové osy.

Jsme v závěru, příště nás čeká přeci jen něco složitějšího, práce s křivkami (animačními) a také klipy. Tak se na to dobře připravte. Čeká nás animace, poměrně pokročilá, i když relativně snadná, Newtonova kyvadla.

Pavel Zoch, Ph.D. Úplnej a naprostej .....

E-mail: pzdm(zavinac)digitalmedia.cz | Web: www.3dsoftware.cz | ICQ: 248707187 |

Motto: "Co ve věčnosti leží, mrtvé není, v záhadě věků i smrt se ve smrt změní." (H.P.L.)

Komentáře k článku  

Přihlášení uživatele