postup založení nového klonu portálu

7/18/2014 9:38 AM
You can subscribe to this wiki article using an RSS feed reader.

Založení nového klonu portálu

 • Registrace doménového jména + záznam do DNS, nasměrovaný na veřejnou IP 195.113.48.75 (popřípadě lokální IP LF UK - 10.10.11.75): zařizuje a nastavuje vlastník domény
 • Zajištění loga (ideálně ve formátu PNG) + čísla barev (světlé a ekvivaletní tmavé). Světlá barvy se použije na pozadí záhlaví, tmavá pak pozadí tlačítek. Místo čísel lze poslat obrázek v JPG či PNG. zařizuje provozovatel webu a posílá T. Miškovskému

 

 • Vygenerování kódů pro Flowplayer Flash a Flowplayer HTML na stránce https://flowplayer.org/account/ zařizuje Tomáš Nikl a posílá T. Miškovskému
 • Pošle se žádost o komplilaci klonu - T. Miškovskému -  - ten nastaví Webconfigy, zkompiluje a vystaví nový klon portálu 
 • V administraci videoadmin.eu se definují obory a kategorie pro nový portál
 • V nastavení Shibbolethu (složka AppData) je nutné založit nový soubor s definicí přístupových práv pro daný portál
  • vytvořit soubor XML a definovat přístupová práva
  • zapsat portál do webconfigu
  • editovat default.aspx a přidat rozcestník k portálu
  • vytvořit vlastní login stránku